Περιγραφή

KAMINETA FSTO1N
Πλαστικό σώμα
-Χειροκίνητη ανάφλεξη
-Χρησιμοποιεί φιάλη 190gr απλή και με βαλβίδα
IDEAL GAS: χώρα προέλευσης Ιταλία