Περιγραφή

KAΡΙΝΕΣ Κ 636
-Μεταλλική κεφαλή για τρίκιλη
μπουκάλα με μεγάλη εστία
OR GAS: χώρα προέλευσης Τουρκία